Gmina Chodzież - Rejestr umów

Informacja

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Wokis i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2020-01-01 Urząd Gminy w Chodzieży
M.Maćkowiak:
organizacja i prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej z programem profilaktycznym
Wartość:
31.00 PLN
Numer umowy:
1/Nietuszkowo/2020
2020-01-02 Gmina Chodzież
Wydawnictwo Muzyczne KONTRAPUNKT:
organizacja koncertu kolęd
Wartość:
3000.00 PLN
Numer umowy:
ZW.4040.1.2020
2020-01-02 Urząd Gminy w Chodzieży
P.Kujawa:
gromaszenie informacji na temat bieżącej działalności Gminy, redagowanie tekstów wraz z materiałem zdjęciowym
Wartość:
2700.00 PLN
Numer umowy:
1/2020
2020-01-07 Gmina Chodzież
Gabinet Wterynaryjny Vet-Centrum :
sterylizacja kotów wolnozyjących z terenu gminy Chodzież, całodobowa pomoc weterynaryjna zwierzętom, które uległy wypadkom komunikacyjnym na drogach gninnych
Wartość:
100.00 PLN
Numer umowy:
OŚ 1/2020
2020-01-14 Urząd Gminy w Chodzieży
A.Strzałkowska:
pożyczka na remiont budynku mieszkalnego
Wartość:
1000.00 PLN
Numer umowy:
1/2020 D.G.
2020-01-09 Gmina Chodzież
MWiK Chodzież :
dzierżawa części działki w Studzieńcu
Wartość:
120.00 PLN
Numer umowy:
ADB 6/1/2020
2020-01-02 Urząd Gminy w Chodzieży
H.Gawroski :
przygotowanie i przedstawienie wnioskow z zakresu planowania przestrzennego
Wartość:
550.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA ZLECENIA Nr 1/2020
2020-01-02 Urząd Gminy w Chodzieży
M.Światopełk-Mirski:
przygotowanie i przedstawienie wnioskow z zakresu planowania przestrzennego
Wartość:
450.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA ZLECENIA 2/2020
2020-01-02 Gmina Chodzież
B.Tubicz:
przygotowanie i przedstawienie wnioskow z zakresu planowania przestrzennego
Wartość:
400.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA ZLECENIA Nr 3/2020
2020-01-02 Gmina Chodzież
M.Frąckowiak:
opieka artystyczna nad zespołem RYTM NIETUSZKOWA
Wartość:
1580.00 PLN
Numer umowy:
ZW.4040.2.2020
2020-01-02 Gmina Chodzież
TEL-Kom A.Wierzbicki:
konsrewacja serwera telekomunikacyjnego
Wartość:
300.65 PLN
Numer umowy:
UMOWA
2020-01-02 Gmina Chodzież
EL-TEL:
dzierżawa części działki w Nietuszkowie
Wartość:
82.00 PLN
Numer umowy:
ADB 4/1/2020
2020-01-03 Urząd Gminy w Chodzieży
D.Gapiński:
zapewnienie sprawności bojowej samochodu straży pożarnej
Wartość:
17.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA ZLECENIA ADB 3/1/2020
2020-01-03 Urząd Gminy w Chodzieży
M.Śliwińki:
zapewnienie sprawności bojowej samochodu straży pożarnej
Wartość:
17.00 PLN
Numer umowy:
ADB 2/1/2020
2020-01-03 Urząd Gminy w Chodzieży
J.Kosicki:
zapewnienie sprawności bojowej samochodu straży pożarnej
Wartość:
17.00 PLN
Numer umowy:
ADB 1/1/2020
2020-01-03 Urząd Gminy w Chodzieży
MWiK Chodzież:
dzierżawa części działki w Pietronkach
Wartość:
76.00 PLN
Numer umowy:
ADB 5/1/2020
2020-01-17 Urząd Gminy w Chodzieży
MWiK Chodzież:
dzierżawa części działki w Ratajach
Wartość:
56.00 PLN
Numer umowy:
ADB 7/1/2020
2020-01-20 Gmina Chodzież
ENEA Oświewtlenie:
usługi w zakresie konserwacji i utrzymania oświetlania drogowego
Wartość:
2773.00 PLN
Numer umowy:
Umowa nr 4/ENEA Oświetlenie/OP/R4/2020
2019-12-31 Urząd Gminy w Chodzieży
J.Kucharczyk:
świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
Wartość:
70.00 PLN
Numer umowy:
Umowa Nr 1/2020
2020-02-07 Gmina Chodzież
M.Nowak:
pożyczka na remont budynku mieszkalnego
Wartość:
1000.00 PLN
Numer umowy:
Umiowa nr 2/2020
2020-02-17 Urząd Gminy w Chodzieży
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze T.Kujawa:
zagospodarowanie terenów zielonych wraz z systemem nawadniania i oświetleniem - Stróżewo
Wartość:
12128.00 PLN
Numer umowy:
Umowa FS/1
2020-02-17 Gmina Chodzież
M.Frąckowaik:
opieka artystyczna i zajęcia wokalne z Grupą śpiewaczą Sołestwa STrzelce
Wartość:
1975.00 PLN
Numer umowy:
ZW.4040.8.2020
2020-01-31 Gmina Chodzież
Kancelaria Urbanistyczna :
opracowanie miejscoweggo planu zagospodarowania przestrzennego
Wartość:
2460.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA A.P.
2020-01-31 Gmina Chodzież
Kancelaria Urbanistyczna:
opracowanie miejscoweggo planu zagospodarowania przestrzennego
Wartość:
4000.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA A.P./1
2020-03-02 Gmina Chodzież
A.Strzałkowski:
dofianansowanie żródwł ciepła
Wartość:
3000.00 PLN
Numer umowy:
OŚ.3153.5.2020
2020-03-02 Gmina Chodzież
E.Pasch:
dofianansowanie żródeł ciepła
Wartość:
3000.00 PLN
Numer umowy:
OŚ.3153.7.2020
2020-03-02 Gmina Chodzież
T.Ocieczek:
dofianansowanie żródeł ciepła
Wartość:
3000.00 PLN
Numer umowy:
OŚ.3153.8.2020
2020-03-02 Gmina Chodzież
W.Czechowicz:
dofianansowanie żródeł ciepła
Wartość:
3000.00 PLN
Numer umowy:
OŚ.3153.9.2020
2020-03-02 Gmina Chodzież
M.Zamojcin:
dofianansowanie żródeł ciepła
Wartość:
3000.00 PLN
Numer umowy:
OŚ.3153.10.2020
2020-03-02 Gmina Chodzież
P.Promiński:
dofianansowanie żródeł ciepła
Wartość:
3000.00 PLN
Numer umowy:
oś.3152.11.2020
2020-02-18 Gmina Chodzież
Pracownia LANDIO :
dofianansowanie żródeł ciepła
Wartość:
11000.00 PLN
Numer umowy:
ADB 2/2/2020
2020-03-04 Gmina Chodzież
Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Bazyl:
dzierżawa części działki w Ratajach
Wartość:
1602.00 PLN
Numer umowy:
ADB 1/3/2020
2020-03-04 Gmina Chodzież
Pomorska Grupa Konsultingowa:
przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne
Wartość:
2500.00 PLN
Numer umowy:
ADB 2/3/2020
2020-03-16 Gmina Chodzież
PW Energo-Tech:
dzierżawa części działki w Ratajach
Wartość:
364.00 PLN
Numer umowy:
ADB 3/3/2020
2020-03-13 Gmina Chodzież
R.Błażejak:
usługa wykonania wycinki drzew
Wartość:
1250.00 PLN
Numer umowy:
OŚ/12/2020
2020-03-23 Gmina Chodzież
K.Krasnopolski:
udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
Wartość:
3000.00 PLN
Numer umowy:
OŚ.3153.13.2020
2020-03-27 Gmina Chodzież
Zakład Usługowy ODUM:
nadzór i organizacja badań monitoringowych zamknietego skladowiska odpadów w Kamionce
Wartość:
4566.12 PLN
Numer umowy:
OŚ.14.2020
2020-03-02 Gmina Chodzież
PIO-BUD Usługi Projektowo-Budowlane Nadzór Budowlany :
budowa odwodnienia drogi w Ratajach Oś.łazienki
Wartość:
6150.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA A.M
2020-03-02 Gmina Chodzież
PIO-BUD Usługi Projektowo-Budowlane Nadzór Budowlany:
budowa odwodnienia drogi w Ratajach Os.Łazienki
Wartość:
6150.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA, A.M
2020-04-21 Gmina Chodzież
R.Wolski:
darowizna pienięzna
Wartość:
13000.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA DAROWIZNY
2020-04-02 Gmina Chodzież
Biuro Projektowo-Budowlane:
zagospodarowanioe terenu przy świetlicy wiejskiej i przedszkolu w Nietuszkowie
Wartość:
2460.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA A.M..
2020-01-31 Gmina Chodzież
arc urbanistyka architektura:
opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wartość:
4000.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA A.P
2020-01-31 Gmina Chodzież
arc urbanistyka architektura:
opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wartość:
4000.00 PLN
Numer umowy:
Umowa A.P.
2020-01-31 Gmina Chodzież
arc urbanistyka architektura:
opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy fotowoltaicznej
Wartość:
4000.00 PLN
Numer umowy:
UMOWA A.P 1
2020-01-31 Gmina Chodzież
arc urbanistyka architektura:
sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wartość:
4000.00 PLN
Numer umowy:
A.P.
2020-02-20 Urząd Gminy w Chodzieży
ZPHU Sławomir Lisiewicz:
utrzymanie boiska sportowego w Stróżewie
Wartość:
4100.00 PLN
Numer umowy:
Umowa nr 1/2020 M.N.
2020-04-14 Gmina Chodzież
PUH Luxus Katarzyna Kubacka:
realizacja programu usuwania azbestu
Wartość:
20000.00 PLN
Numer umowy:
OŚ.15.2020
2020-04-15 Gmina Chodzież
AS-BUD Świerczyński Andrzej:
remont łazienki w świoetlicy wiejskiej w Stróżewicach
Wartość:
18401.93 PLN
Numer umowy:
FGS/Stróżewice/2020
2020-05-05 Gmina Chodzież
Spółka Wodno-Melioracyjna Milcz:
bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń meloracji wodnych
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
OŚ.17.2020
2020-05-05 Gmina Chodzież
Spółka Drenarska Stróżżewo:
bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń meloracji wodnych
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
OS.18.2020

Ostatnie wpisy w rejestrze zmian

Rodzaj Zmiana Data Autor
Rejestr umów Dodanie jednostki organizacyjnej "Urząd Gminy w Chodzieży". 2020-03-23 12:47:43 Dariusz Olejniczak
Rejestr umów Dodanie jednostki organizacyjnej "Gmin Chodzież". 2020-03-23 12:48:21 Dariusz Olejniczak
Rejestr umów Dodanie umowy 1/Nietuszkowo/2020 do rejestru. 2020-03-23 14:11:31 Nowak Milena
Rejestr umów Dodanie umowy ZW.4040.1.2020 do rejestru. 2020-03-23 14:13:11 Nowak Milena
Rejestr umów Dodanie umowy 1/2020 do rejestru. 2020-03-23 14:14:39 Nowak Milena

©2016 Gmina Chodzież - Rejestr umów