Informacja

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Gminy Przykona, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-02 Urząd Gminy Przykona
Ewa Dygas:
Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Wartość:
2880.00 PLN
Numer umowy:
1/2019
2019-01-02 Urząd Gminy Przykona
Roman Marciniak:
Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Wartość:
2880.00 PLN
Numer umowy:
2/2019
2019-01-02 Urząd Gminy Przykona
Mirosław Broniszewski:
Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Wartość:
2880.00 PLN
Numer umowy:
3/2019
2019-01-02 Gmina Przykona
Krzysztof Matczak:
Wykonywanie zadań służby BHP i PPOŻ
Wartość:
4428.00 PLN
Numer umowy:
4/2019
2019-01-02 Gmina Przykona
Gabinet Lekarski Zbigniew Wodziński:
Wykonywanie badań profilaktycznych i świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej
Wartość:
1060.00 PLN
Numer umowy:
5/2019
2019-01-02 Gmina Przykona
PiastPol M.R. Michał Rutkowski:
Dzierżawa i sprzedaż wody
Wartość:
738.00 PLN
Numer umowy:
6/2019
2019-01-02 Gmina Przykona
Wojciech Garczyński Biskupie Sarnowskie:
Obsługa prawna
Wartość:
36900.00 PLN
Numer umowy:
7/2019
2019-01-02 Gmina Przykona
Hubert Bloch :
Sprawowanie nadzoru nad urządzeniami telekomunikacyjnymi
Wartość:
356.70 PLN
Numer umowy:
8/2019
2019-01-14 Gmina Przykona
M&M Gastro Katowice:
Zakup szaf chłodniczych i zmywarki
Wartość:
19677.80 PLN
Numer umowy:
10/2019
2019-02-21 Gmina Przykona
Klucha Krzysztof :
Gospodarz Świetlicy Rogów
Wartość:
285.00 PLN
Numer umowy:
11/2019
2019-01-21 Gmina Przykona
Kancelaria Doradztwa Prawnego Marcin Boruciński:
RODO
Wartość:
7380.00 PLN
Numer umowy:
12/2019
2019-01-22 Gmina Przykona
PGKiM Turek:
odbiór osadu
Wartość:
26143.91 PLN
Numer umowy:
13/2019
2019-01-29 Gmina Przykona
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-OLL Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11 a 62-710 Władysławów:
Dostawa lekkiego oleju opałowego do Gminy Przykona, zespołu Szkół w Przykonie, Szkoły Podstawowej w Boleszczynie i Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Przykonie
Wartość:
157000.00 PLN
Numer umowy:
RRG.271.17.2018
2019-02-04 Gmina Przykona
SGS Polska Sp .z o.o.:
Monitoring składowiska odpadów
Wartość:
5817.90 PLN
Numer umowy:
15/2019
2019-02-06 Gmina Przykona
KONSPROJEKT inż. Wiesława Kolenda :
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru na zadaniu - Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Laski
Wartość:
8000.00 PLN
Numer umowy:
16/2019
2019-02-07 Gmina Przykona
GKS Teleszyna:
Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży
Wartość:
30000.00 PLN
Numer umowy:
18/2019
2019-02-07 Gmina Przykona
UKS ISKRA:
Realizacja projektu
Wartość:
10000.00 PLN
Numer umowy:
19/2019
2019-02-07 Gmina Przykona
UKS PEGAZ:
Zajecia sportowo-rekreacyjne
Wartość:
10000.00 PLN
Numer umowy:
20/2019
2019-02-07 Gmina Przykona
OCTOPUS -Reklama:
Wykonanie medali okolicznościowych
Wartość:
3664.79 PLN
Numer umowy:
21/2019
2019-02-12 Gmina Przykona
Anna Białecka-Śliwa:
Gminna Komisja Urbanistyczna
Wartość:
1250.00 PLN
Numer umowy:
22/2019
2019-02-12 Gmina Przykona
Andrzej Wydro:
Gminna Komisja Urbanistyczna
Wartość:
1250.00 PLN
Numer umowy:
23/2019
2019-02-08 Gmina Przykona
Krzysztof Matczak Szkolenia i Doradztwo BHP i PPOŻ :
Wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Przykona
Wartość:
615.00 PLN
Numer umowy:
24/2019
2019-02-15 Gmina Przykona
Biuro Projektowe Martyna Maciejewska :
Wykonanie i oddanie dokumentacji projektowej na realizację zadania ?Projekt oznakowania pionowego ?Stałej organizacji ruchu? ? dla wprowadzenia progów zwalniających na drodze wewnętrznej w miejscowości Laski, gm. Przykona wraz z wymaganymi uzgodnieniami?
Wartość:
600.00 PLN
Numer umowy:
25/2019
2019-02-15 Gmina Przykona
Biuro Projektowe Martyna Maciejewska :
Wykonanie i oddanie dokumentacji projektowej na realizację zadania ?Projekt oznakowania pionowego ?Stałej organizacji ruchu? ? dla wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h na drodze gminnej nr 656533 P Gajówka-Psary w miejscowości Psary, gm. Przykon
Wartość:
1500.00 PLN
Numer umowy:
26/2019
2019-02-15 Gmina Przykona
Biuro Projektowe Martyna Maciejewska:
Wykonanie i oddanie dokumentacji projektowej na realizację zadania ?Projekt oznakowania pionowego ?Stałej organizacji ruchu? ? dla wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h na drodze gminnej nr 656533 P Gajówka-Psary w miejscowości Psary, gm. Przykon
Wartość:
800.00 PLN
Numer umowy:
27/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Andrzej Adamczyk:
Dotacja na mnontaz instalavcji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
41/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Piotr Antczak:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
42/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Radosław Antoniak:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
43/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Stanisław Augustyniak:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
44/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Filip Bajzert:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
45/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Sławomir Banasiak:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
46/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Karol Cichomski:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
47/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Andrzej Domowicz:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
48/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Piotr Duczmański:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
49/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Justyna Janaszczyk:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
50/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Zdzisław Jurkiewicz:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
51/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Małgorzata Kawczyńska:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
52/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Ewa Kaźmierczak:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
53/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Krzysaztof Kliber:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
54/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Zbigniew Knychalski:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
55/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Piotr Kubiak:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
56/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Irena Kubś:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
57/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Piotr Kulesa:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
58/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Małgorzata Kupińska:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
59/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Andrzej Kurzawa:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
60/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Rafał Łukasik:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
61/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Halina Mankiewicz:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
62/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Wojciech Misiak:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
63/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Wojciech Nowakowski:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
64/2019
2019-03-05 Gmina Przykona
Jadwiga Pawlaczyk:
Dotacja na mnontaz instalacji fotowoltaicznej
Wartość:
5000.00 PLN
Numer umowy:
65/2019